ÜRÜNLER

Exelans Enerji XPS Isı Yalıtım Levhası

Isı Yalıtım Çeşitleri

XPS

Exelans Enerji XPS Isı Yalıtım Levhası
XPS

TS 11989 EN 13164 standardına göre, TSE belgeli ve TS 825´e uygun kalınlıkta
polistirenden üretilen Extrude Polistren sert köpük XPS, homojen hücre yapısına sahip,
yalıtım amaçlı üretilen bir ısı yalıtım malzemedir. Petrol türevi polistrenin,
ekstrüzyon işlemi ile hat boyunca istenilen kalınlıkta çekilmesiyle XPS´in üretimi yapılır.
Hattan çıkan malzeme, zırhlı veya pürüzlü yüzey olarak malzemenin kullanılacağı
detaydaki ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır. Ekstrude Polistren malzemeler
(XPS), basma mukavemeti yüksek, ısı iletkenlik değerleri iyi, B1 yangın sınıfında,
bünyesine su almayan ve nemden etkilenmeyen malzemelerdir.

Nasıl Uygulanır?

XPS ISI YALITIM LEVHALARININ FAYDALARI

• Mükemmel ısı yalıtımı sağlar.
• Isı iletkenlik hesap değeri TS 11989 EN 13164 standartlarına uygundur.
• Su emmeme özelliği sayesinde sürekli ve azalmayan ısı iletkenlik değerine sahiptir.
• Basma dayanımı ve boyut stabilitesi yüksektir.
• Sonsuz ömürlüdür, kalınlığı zamanla incelmez, sabit kalır.
• Bünyesine su emmez, su içinde dahi donma - çözülme dayanımı yüksektir.
• B1 sınıfı yanmaz, alev yürütmez özelliğine sahiptir.